KindProof

De gastouder met net dat beetje extra

Home        Ouders          Gastouders           


Kwalitatief goede opvang is een steun voor ouders en kind.


KindProof  is een professionele, kleinschalige en huiselijke vorm van kinderopvang voor kinderen van 0 t/m 12 jaar.
Door de kleinschaligheid krijgt ieder kind de aandacht en zorg die het nodig heeft om zich optimaal te ontplooien. Er is aandacht voor het individuele kind. 
Kinderen krijgen de mogelijkheid om samen te groeien. Opgroeien in een stabiele, veilige omgeving.Kansen zien,
kansen grijpen,
kansen creëren,

kinderen zijn de toekomst en juist in die toekomst moeten we investeren.

 

Tamara 


Visie

Kwaliteit en stabiliteit staan hoog in het vaandel, zodat kinderen de kans krijgen zich volledig te ontwikkelen. Daarnaast zijn de veiligheid en het welbevinden voor kinderen van belang.
Stabiliteit in de omgeving, de personen en structuur. Een bekende en stimulerende omgeving is van belang, zodat kinderen worden uitgedaagd om zich verder te ontwikkelen.
Contact leggen met andere kindjes, samen spelen en samen ontdekken zijn belangrijke ontwikkelingen voor elk kind. Naast stabiliteit en veiligheid is het aansluiten bij de belevingswereld van kinderen belangrijk. Aansluiten bij de manier waarop kinderen leren, spelen en ontwikkelen.
   
Reguliere opvang

KindProof  is een professionele vorm van gastouderopvang. 

De opvang vindt plaats bij de vraagouders thuis. 


Bijzondere opvang

KindProof  is een innoverend en vernieuwend initiatief. Het biedt naast kwalitatieve kleinschalige opvang in een huiselijke omgeving óók opvang in bijzondere vorm. 


Ouders kunnen mij ook inschakelen voor bijzondere opvang, zoals opvang aan kindjes welke extra zorg nodig hebben. Denk eens aan nood- en/of incidentele opvang.
 

Ouders krijgen hierdoor de mogelijkheid om een deel van de kosten vergoed te krijgen als kinderopvangtoeslag. Tevens is het mogelijk om deze vorm van opvang te bekostigen via het PGB. 

  

 

Wie ben ik?

KindProof   is een initiatief van Tamara Bloks. 
Zij werkt al meer dan 10 jaar met passie in de kindersector. 
Nieuwsgierig? Zie hieronder haar profiel.
 

 

Profiel Tamara


........................

Erkende gastouderopvang

Diploma's 

- Cursussen

- Goedkeuring GGD 

- LKR registratiie

- Verklaring Omtrent Gedrag

- E.H.B.O. aan baby's en kinderen


........................

Heb je een vraag of ontvang je graag wat meer informatie? Neem dan contact op via het contactformulier.

Ga naar contactformulier


........................

Facebook

Pinterest